Eseménynaptár
2024. július
H
K
Sz
CS
P
Szo
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Összes esemény ›

Aktuális információk
Összes hír ›
Főoldal   »   Iskolánkról   »   Infók iskolánkról   »   A képzésről

Az iskolában folyó képzésről

2014. augusztus 25. hétfő 07:26

Intézményünk öt évfolyamos nemzetiségi két tanítási nyelvű gimnázium. Az első évfolyam nyelvi előkészítő.
Minden évfolyamon kb. 60 diáktanul. Az első két évfolyamon - a nyelvi előkészítős 9N évfolyamon és az azt követő 9. évfolyamon – a diákok 4 kis létszámú osztályban tanulnak. A felsőbb évfolyamokon a kis létszámú osztályok az évfolyamonkénti 2 nagy létszámú osztály csoportjaivá alakulnak.
A 01 tagozatkódú (A, C) osztályba németül még egyáltalán nem vagy kevésbé jól tudó tanulók nyerhetnek felvételt. Ők egy évig kiemelten magas óraszámban tanulják a német nyelvet, a német nyelvű tanulást megalapozó német szaknyelvi képzést, matematikából és magyar nyelvből pedig szinten tartó képzést kapnak, angol nyelvet heti 4 órában tanulnak. Ezen alapozó képzés után (a 2. évtől) tanulják a gimnáziumi tananyag legalább 50 %-át német nyelven, és teszik le az 5. év végén az érettségi vizsgát, ugyanúgy, mint a haladó német tagozatra jelentkezők.
Azok a diákok, akik már tanulták a német nyelvet, és megfelelő szintű tudásukról a felvételi vizsgán számot adtak, a 02 tagozatkódú (B, D) osztályban elmélyítik, továbbfejlesztik német nyelvtudásukat (óráik 70%-a német nyelven folyik), s e mellett heti 8 órában angolt tanulnak.
A nyelvi előkészítő évfolyamon a két tagozat között a képzésbeli különbség röviden: a kezdő németeseket felhozzuk németből, a többi tárgyból szinten tartjuk, a haladó németesek tudását németből illetve a többi tárgyból szinten tartjuk, elmélyítjük, és intenzíven képezzük angolból. A két tagozat (a kezdő és a haladó németes) a 2. évtől (minimális eltéréssel) ugyanazt a képzést kapja. 
 
Felvételi vizsga
A képzés sajátosságai és a túljelentkezés mértéke miatt mindkét tagozatra szóbeli felvételi vizsgát is szervez a gimnázium (01 tagozatkódú osztályba magyar nyelvből, 02 tagozatkódú osztályba német nyelvből). A mindkét tagozatra jelentkezőknek mindkét tárgyból szervezünk szóbeli vizsgát.
Iskolánk továbbtanulási, felvételi statisztikája igen kedvező, nemcsak a nyelvi irányú továbbtanulás területén. Az országos gimnáziumi ranglista előkelő első tizedében helyet foglaló iskolánkba szorgalmas, minimum négyes átlagú tanulók jelentkezését várjuk. Azon tanulóknak, akik már tanulták a német nyelvet, első helyen a 02 tagozatkódú osztály megjelölését javasoljuk. A felvett tanulóknak (igény szerint akár budapestieknek is) az iskola saját, igen színvonalas, korszerű kollégiumában férőhelyet biztosít.
 
Nemzetiségi oktatás/ nevelés
Iskolánk neve (Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium) egyben tükrözi is programunkat és célkitűzéseinket. Intézményünk a magyarországi német kisebbség középfokú oktatásával és nevelésével kapcsolatos feladatokat látja el, egyik alapfeladata és vállalása a nevelés terén (az általános pedagógiai feladatok mellett) a német nemzetiség hagyományainak megismertetése, megtartása és továbbadása, a nemzetiségi identitástudat felébresztése, ébrentartása. A tanulók részére nemzetiségi tartalmakat közvetítünk, tanórai és tanórán kívüli keretekben egyaránt.
A nemzetiségi nevelés-oktatás választható oktatási formái közül intézményünkben kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatás folyik. Ennek köszönhetően diákjaink sok tantárgyat kizárólag német nyelven tanulnak, így pl. a történelmet, a földrajzot, a német irodalmat, a médiát, az etikát, a filozófiát, az informatikát, a fizikát és részben a matematikát, a testnevelést és az éneket. 
Diákjaink nemzetiségi oktatása/ nevelése - a „népismeret” tantárgy, a néptáncórák, illetve a túlnyomórészt nemzetiségi témájú énekórák révén - órarendbe építve is garantálva van, de tanórán kívüli programjaink nagyrészt szintén a nemzetiségi kultúra közvetítésén alapulnak.
Az iskolánkban folyó nemzetiségi oktatás-nevelésről részletesebb információk a „Hagyomány/ rendezvény”/ „Hagyományőrzés nálunk” menüpontban olvashatók.
 
Sportélet
A szellem nevelése mellett nagy hangsúlyt fektetünk a testedzésre is. Gyönyörű tornatermünk és konditermünk mellett a Duna-part közelsége is kiváló keretet biztosít a testmozgáshoz. Az órarendbe épített programokon kívül számos délutáni sportolási lehetőséget biztosítunk, így pl. röplabda, kosárlabda, fiú- és lányfoci, aerobic, városi futások, ill. tanári felügyelet melletti konditermi edzések. (Ld. ezekhez „Infók”/ „Tanítás után” / „Sportolási lehetőség” menüpont.)
 
Kultúra
A kulturális szakkörök iránt érdeklődők számára tanítás utáni szervezett foglalkozásként énekkarunk és méltán elismert színjátszó-csoportunk (a „Kulturális Offenzíva”) áll rendelkezésre. (Ld. ezekhez „Infók”/ „Tanítás után” / „Kultúra” menüpont.)
 
Ami megszerezhető…
Gimnáziumunkban 1996 óta megszerezhető az ún. DSD II (Deutsches Sprachdiplom) német nyelvdiploma, mely az eredménytől függően honosítható felső- vagy középfokú nyelvvizsgaként, de sok esetben belépő is a német nyelvterületen történő továbbtanuláshoz. A vizsgára történő felkészítés az ötéves német nyelvtanításban integráltan zajlik, anyanyelvi vendégtanár segítségével. A vizsgát az iskola bonyolítja le, a tanulók számára ingyenes.
Iskolánk tagja a PASCH("Iskolák: A jövő partnerei") német kezdeményezésű, nemzetközi iskolahálózatnak, mely révén számos előnyt, lehetőséget élvezhetnek diákjaink, így pl. német nyelvű kulturális projekteken, ifjúsági kurzusokon, versenyeken való részvétel, tehetséges vagy arra érdemes diákjaink számára ösztöndíj-lehetőségek, külföldi továbbtanulás támogatása stb. (Ld. ezekhez „Infók” / „Iskolánkról” / „Mit tud a DNG” / „PASCH / DSD nyelvdiploma” menüpont, illetve „Eredmények” / „DSD” menüpont.)
A német nyelvvizsgán túl diákjaink angol nyelvből is igen nagy számban szereznek közép, vagy akár felsőfokú nyelvvizsgát. Erre szintén az órarendi keretek között kapnak felkészítést.
A magas szintű oktatás révén diákjaink kiváló eredménnyel tesznek érettségi vizsgákat, mind közép-, mind emelt szinten (ld. ehhez „Eredmények”/ „Érettségi” menüpont). Ezek mellé gyűjtik még igen nagy valószínűséggel a nyelvvizsga pontjaikat, vagy szereznek pluszpontokat az OKTV-ken (Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny). Ennek eredményeképpen érettségi után nagyon nagy valószínűséggel kerülnek be az általuk kiválasztott felsőoktatási intézményekbe, legyen az itthon, vagy külföldön. Végzőseink rendszerint 80-95%-a főiskolán vagy egyetemen tanul tovább. (Ld. ehhez „Eredmények”/ „Továbbtanulás” menüpont.)
 
  
  
© 2020 Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium / Minden Jog Fenntartva