Válasszon nyelvet!

MagyarDeutsch
Címlap Infók Aktuális! Jelentkezz! Aktuális pályázatok
Pest Megyei Német Nemzetiségi Tanulmányi és Szociális Ösztöndíj 2014
2014. október 02. csütörtök, 11:57
A Pest Megyei Német Önkormányzat a 2014/15-ös tanévben is tanulmányi és szociális ösztöndíjpályázatot hirdetett 4 fő középiskolai nappali tagozatos német nemzetiségi vagy kétnyelvű programban részt vevő középiskolás diák részére, akiknek állandó lakhelye Pest megyében található.
 
Ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:
- akinek érettségit adó középiskolai képzésben előző tanév végi osztályzatainak átlaga legalább 4,0
- aki rendelkezik az osztályfőnök és az igazgató támogató ajánlásával
Előnyben részesül az a pályázó, aki kiemelkedő német nemzetiségi tevékenységet végez állandó lakhelyén, vagy más településen is, és aki esetében a szociális rászorultság nagyobb mértékű.
A pályázathoz benyújtandó: 
- a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap
- tanulmányi eredményt igazoló okmányok másolata
- kiemelkedő német nemzetiségi tevékenységet, (verseny)helyezést igazoló dokumentumok másolata
- egy német nyelvű (A4-es oldal terjedelmű) önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó eddigi német nemzetiségi tevékenységét, illetve melyben kifejti, hogy mit jelent számára német nemzetiségűnek lenni
A pályázatok iskolán belüli benyújtási határideje: 
2014. október 13. (hétfő), 105-ös szoba
A pályázati űrlap letölthető innen, illetve személyesen is kérhető a 105-ös szobában.
 
 
 
Valéria Koch díj 2015 PDF Nyomtatás
2014. szeptember 05. péntek, 08:30
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Oktatási Bizottsága javaslatokat vár a 2015-ös Koch Valéria-díj odaítélésére.
A díj célja három, a középiskola utolsó két évfolyamának egyikébe járó magyarországi német diák jutalmazása kiemelkedő iskolai teljesítményükért és a nemzetiséghez kötődő sokoldalú tevékenységükért, illetve egy a felsőoktatásban frissen végzett magyarországi német bachelor- vagy mesterképzésben végző hallgató díjazása kiváló, magyarországi német témát feldolgozó szakdolgozatáért, aki tanulmányait 2014-ben fejezte be.
 
Középiskolások esetében a nevezés az érintett oktatási intézmény feladata, a felsőoktatási intézményben végzettek esetében azon tanszéké, ahová a diplomamunkát benyújtották. Több pályázó esetében az MNOÖ arra kéri az intézményeket, hogy hozzanak előzetes döntést és állítsanak fel sorrendet a jelöltek között. A díjak megosztására nincs lehetőség. Figyelembe kell venni, hogy Koch Valéria-díjjal csak a magyarországi német nemzetiség tagjait tüntethetik ki.
 
A javaslathoz a következő mellékleteket kell csatolni:
- rövid önéletrajz (nem táblázatos formátumban!) a német nemzetiségi területen kifejtett tevékenység leírásával
- lakóhely szerinti német nemzetiségi önkormányzat vagy egy magyarországi német egyesület ajánlása
- friss diplomások esetében a szakdolgozat és annak konzulensi értékelése
- középiskolások esetében a legutóbbi év végi bizonyítvány másolata – feltétel a jó tanulmányi eredmény (min. 4,5-ös átlag), kiemelkedő teljesítmény német nyelv és irodalom tantárgyban (5), példás magatartás és szorgalom (5))
- egy 1-2 A4-es oldalnyi terjedelmű esszé, “Tevékenységeim német nemzetiségi területen” címmel
- pályázó otthoni címe, telefonszáma, e-mail címe
 
A javaslatokat német nyelven, 2014. október 15-ig az MNOÖ hivatalának (1026 Budapest, Júlia u. 9., Levélcím: 1537 Budapest, Pf. 348.) kell benyújtani. A kiválasztáshoz tartozik a középiskolások esetében egy elbeszélgetés is, melyre a jelölteket – akik a fenti követelményeknek megfelelnek – a beküldési határidő lejártát követően hívják meg.
A díjak átadására az MNOÖ 2015. évi Országos Gáláján, a Magyarországi Német Önkormányzatok Napján, Budapesten kerül sor.
 
Mivel középiskolás diákok esetében a nevezés és rangsorolás az oktatási intézmények feladata (és ez időt vesz igénybe), a pályázatokat (az összes szükséges dokumentummal, továbbküldhető formában)  2014. október 6-ig (hétfő) kérjük benyújtani a 105-ös szobában.
 
 
DNG-videóklip... Gyere, csináljuk együtt!
2014. augusztus 29. péntek, 07:15

Ne felejtsétek, szeptember 1-én (hétfőn) 8.00-kor kezdődik az évnyitó...smiley

és valószínűleg (a szokásoknak megfelelően) újra felcsendül a DNG-dal is... S hogy ne csak hang legyen, hanem kép is, ismét közzétesszük Nádas Barbara (tavaly végzett diákunk) kezdeményezését: csináljunk együtt egy videóklipet a DNG-dalhoz! Várunk minden érdeklődő régi, jelenlegi és "egészen új" diákunkat a csapatba! Ne gondolkodj, jelentkezz ! Ha még habozol és "csak" kérdésed van, akkor is keresd nyugodtan Barbit (elérhetősége a plakáton)!

 

 
Pályázati lehetőség: "Élen a tanulásban, élen a sportban - 2014"
2014. május 19. hétfő, 08:48
Budapest Főváros Önkormányzata idén is közzé tette felhívását az "Élen a tanulásban, élen a sportban 2014" fővárosi kitüntető cím elnyerésére a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok számára. 
Ha kiemelkedő a teljesítményed a tanulásban és a sportban is, ne habozz, hitelesíttesd az eredményeidet és add be a pályázatodat 2014. június 13-ig!

A pályázati kiírás és a pályázati feltételek a linkre kattintva tekinthetők meg...

 
Legyél te a DNG fotósa 2014/15-ben!
2014. április 29. kedd, 12:08

Tepliczky Csilla - a DNG fotósa 2013/14-ben - idén elballag iskolánkból. Ezúton is köszönjük munkáját, a rendezvényeinkről készített igényes fotókat és ezennel meghirdetjük ismét a DNG fotósa pályázatot!

Szeretnél te a DNG fotósa lenni 2014/15-ben?

Szeretsz és tudsz fényképezni? Vállalnád, hogy képeket készítesz az iskola rendezvényeiről? 

A részletekért kattints ide...

 

 
Megpályázható az EMMI kiemelt nemzetiségi ösztöndíja (2014)!
2014. április 24. csütörtök, 19:46

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma idén is meghirdette pályázatát Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjra a nemzetiségi anyanyelvű és kétnyelvű, illetve nemzetiségi nyelvoktató program szerint működő középfokú iskolák tanulói részére.
Az ösztöndíj célja a nemzetiségi törvény által felsorolt valamely nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő képességű, nehéz szociális körülmények között élő tanulók továbbtanulásának elősegítése. A pályázaton az a magyar állampolgárságú tanuló vehet részt, aki nyilatkozata szerint valamely nemzetiséghez tartozik, tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanév végén eléri a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjra vonatkozó rendelet szerint számítandó legalább négyes átlageredményt, más forrásból azonos időszakra nézve egyéb tanulmányi ösztöndíjban nem részesül.
Az ösztöndíjban az a tanuló részesülhet, aki az iskolával együttműködve - a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolva - terjeszti elő pályázatát és a pályázat benyújtásakor az intézmény utolsó két évfolyamát megelőző évfolyamot végzi. Az ösztöndíj odaítélésekor előnyben részesül az a tanuló, akinek a taníttatása - az intézmény nyilatkozata alapján - az eltartójára a többi pályázóhoz viszonyítva nagyobb terhet ró.
Az ösztöndíj mértéke havi 60.000 Ft, amelyre sikeres pályázat esetén az ösztöndíj megállapítását követő szeptember 1. utáni két tanítási évben jogosult a diák. A benyújtott pályázatok alapján a miniszter dönt az ösztöndíj odaítéléséről, a pályázatot elnyert ösztöndíjasok névsorát a Kormány honlapján közzéteszi.
Mivel a pályázatot iskolánknak is támogatni kell, a pályázat iskolán belüli beadási határideje: 2014. május 6. (kedd), 105-ös szoba.
A teljes pályázati felhívás, a benyújtáshoz szükséges mellékletek stb. a kormány.hu oldalon, az alábbi linkre kattintva elérhető.
A pályázati felhívás és a pályázati adatlap ide kattintva közvetlenül is elérhetők.
 

 

 
PAD-ösztöndíjlehetőség: német nyelv és Volkskunde kurzusok Nyomtatás
2014. február 18. kedd, 13:44
Szeretnél egy ösztöndíjprogram keretében három hetet (2014. június 21 – 2014. július 12. Marburg, vagy 2014. július 2 - 23., Merzig) Németországban tölteni és fejleszteni némettudásodat?
 
Program:
- háromhetes tartózkodás Németországban, családoknál elszállásolva (esetleg más hasonló korú vendégdiákokkal együtt)
- délelőtti program: iskolai program, németórák (a többi fiatallal együtt)
- délutáni program: házi feladatok megoldása, kirándulások a csoporttal, programok a családdal
A feltételek a következők:
- be kell adnod egy projektet az „Erinnerungsjahr 2014” versenyre
- kiemelkedően jó kell legyen a teljesítményed németből és jó általános műveltséggel kell rendelkezz
- legalább 15 és lehetőleg még nem 18 éves kell legyél a program kezdetekor
- nem a végzős (13.) évfolyamra jársz
- min. 2 évet tanultál németül, legalább A2 szinten vagy
- magyar állampolgár vagy, Magyarországon van a lakhelyed és nem német az anyanyelved, nem éltél hosszabb ideig Németországban
- tudsz integrálódni egy nemzetközi diákcsoportba, képes vagy alkalmazkodni és beilleszkedni egy német család hétköznapjaiba
A pályázathoz benyújtandó (a mellékletekben található) dokumentumok közül: kitöltve, aláírva, (ahol szükséges fényképpel ellátva):
- „Personalbogen” (nyomtatott nagybetűkkel)
- „Einverständniserklärung”
- „Orvosi igazolás”
Pályázatok beadási határideje: 2014. április 4. (105-ös szoba)
 
 
 
PAD-ösztöndíjlehetőség: Internationales Preisträgerprogramm (IPP) Nyomtatás
2014. február 18. kedd, 12:31
Szeretnél egy nemzetközi ösztöndíjprogram keretében négy hetet (2014. augusztus 8 – 2014. szeptember 9.) Németországban tölteni?
Program:
- négy hetes tartózkodás Németországban, ebből két hét egy családban más, hasonló korú vendégdiákokkal, iskolalátogatás, hospitáció
- két hét kirándulás nemzetközi csoportokban Kölnbe/ Bonnba, Berlinbe, Münchenbe vagy Hamburgba, szállás hotelekben
- ifjúsági- és sportrendezvények, ill. egyetemek, múzeumok, színházak és más kulturális rendezvények látogatása, hogy egy modern és hiteles Németország-kép alakuljon ki a látogatókban
A feltételek a következők:
- be kell adnod egy projektet az „Erinnerungsjahr 2014” versenyre
- kiemelkedően jó kell legyen a teljesítményed németből és jó általános műveltséggel kell rendelkezz
- legalább 15 és lehetőleg még nem 18 éves kell legyél a program kezdetekor
- nem a végzős (13.) évfolyamra jársz
- min. 2 évet tanultál németül, legalább B1 szinten vagy
- magyar állampolgár vagy, Magyarországon van a lakhelyed és nem német az anyanyelved
- tudsz integrálódni egy nemzetközi diákcsoportba, képes vagy alkalmazkodni és beilleszkedni egy német család hétköznapjaiba
A pályázathoz benyújtandó (a mellékletekben található) dokumentumok közül: kitöltve, aláírva, (ahol szükséges fényképpel ellátva):
- „Personalbogen” (nyomtatott nagybetűkkel)
- „Einverständniserklärung”
- „Orvosi igazolás”
Pályázatok beadási határideje: 2014. április 4. (105-ös szoba)
 
 
 
Ösztöndíjlehetőség pestszentlőrincieknek! Nyomtatás
2014. február 06. csütörtök, 07:38
A XVIII. kerületben (Pestszentlőrinc-Pestszentimre) laksz? 12. vagy 13. évfolyamra jársz? A tanulmányi eredményed mindig legalább 4,5 volt? Akkor pályázhatsz Pestszentlőrinc-Pestszentimre Német Nemzetiségi Kultúrájáért Alapítvány egyszeri tanulmányi ösztöndíjára!

A részletekért kattints ide...

Iskolán belüli beadási határidő: 2014. február 20. (csütörtök), 105-ös szoba.
 
A Deutsche Schülerakademie ösztöndíja 2014 Nyomtatás
2014. január 29. szerda, 12:16
Die Deutsche Schülerakademie bietet auch dieses Jahr für einen 16tägigen Sommerkurs in Deutschland ein bis zwei Stipendienplätze für unsere Schule.
Bewerben können sich besonders leistungsfähige und leistungsstarke sowie motivierte Schüler mit exzellenten Deutschkenntnissen (min. Niveau B2) aus den Jahrgängen 11-12. (Die Bewerber dürfen am 1. Juli 2014 noch nicht älter als 20 Jahre alt sein.)
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen (im Rahmen von 16tägigen Fachkursen an der Deutschen Schülerakademie in Waldenburg) neue Arbeitsweisen, fachspezifische Methoden und Denkansätze kennen, werden in die Technik wissenschaftlichen Arbeitens eingeführt, blicken also über den Horizont ihrer bisherigen Lebens- und Erfahrungswelt hinaus.
Für die Teilnahme wird von den Teilnehmenden eine Eigenbeteiligung in Höhe von 100 Euro erwartet, die jedoch - im begründeten Fall - ermäßigt oder auch entlassen werden kann.
Die Wahl unter den Bewerbern erfolgt schulintern anhand des Vorschlages der Schule. Dazu bitten wir bis zum 15. Februar 2014 (Zimmer 105) folgendes Dokument einzureichen:
Ein Motivationsschreiben (1-2 A4 Seiten), in dem du auf folgende Aspekte eingehst!
  - Name, geboren, Klasse
  - Wohnort, evtl. ob du im Schülerwohnheim wohnst
  - Schulergebnisse (in den vergangenen Jahren, der Durchschnitt der letzten zwei Jahre)
 - Engagement innerhalb des Unterrichts, des Schullebens, bzw. außerhalb der Schule, Wettbewerbe, Projekte, evtl. Themen, in denen du bereits geforscht hast
  - Interessen, Hobbies
  - Deine Stärken beschreiben, deine bisherige Leistung; wo siehst du deine Grenzen, Schwächen?
  - Zukunftspläne, Studienpläne
 - Was erwartest du von einem 16tägigen Aufenthalt in Deutschland im Rahmen der Deutschen Schülerakademie? (Bitte ausführlich! Programm, Angebot der Schülerakademie einbeziehen!)
  - Kannst du/ deine Familie die Eigenleistung von 100Euro übernehmen?
 
Alle weiteren Details sind unter folgenden Links zu erreichen: 
 
 
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 Következő > Utolsó >>

7. oldal / 8