Válasszon nyelvet!

MagyarDeutsch
Címlap
SZMSZ, Munkaterv


DÖK-SZMSZ 2017/18
2017. november 07. kedd, 13:45

Az alábbi linkre kattintva elérhető a DÖK 2017/18-as tanévre vonatkozó SZMSZ-e...

 

 
DÖK-munkaterv 2017/18
2017. november 07. kedd, 13:35

A DÖK munkaterve a 2017/18-as tanévben az alábbi linkre kattintva olvasható...

 
 
A DÖK munkaterve a 2014/15-ös tanévben
2014. október 15. szerda, 14:31

A DÖK munkaterve a 2014/15-ös tanévben az alábbi linkre kattintva olvasható...

 

 

 
DÖK munkaterve a 2013/14-es tanévben
2013. szeptember 30. hétfő, 13:12
A DÖK alapfeladata, hogy tagjait megtanítsa:
az érdekképviseletre, jogaik és kötelességeik figyelembe vételével, azokkal összhangban;
a közéleti feladatok ellátására: maguk döntsenek működésükről, szervezeti kereteikről, vezetőségükről;
javaslat és véleménynyilvánítási lehetőségről a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
Iskolánkban a diákönkormányzat a DÖK SZMSZ ismeretében, DÖK segítő tanár segítségével tevékenykedik.
 
A DÖK éves munkatervének összeállításakor figyelembe veszi, és feladatai közé beépíti a tanév kiemelt feladatait, amelyek a következők:
a jogszabályi változások beépítése a napi gyakorlatba
toleranciára és demokráciára nevelés
mindennapos testmozgás; a tanári példamutatást is beleértve
intézményi és partneri elégedettségmérés
a nemzetiségi népismeret megélése a mindennapokban
a honlap kétnyelvűsítése 
közéleti szereplésre való nevelés
a művészeti nevelés erősítése
környezettudatos magatartás erősítése, különös tekintettel a szelektív hulladékgyűjtésre
 
A jogszabályi változások beépítése a napi gyakorlatba:
Házirend
SzMSz
Pedagógiai Program
Iskolai életünket szabályozó belső dokumentumaink tartalmi megismerése, a változásainak tudatosítása egyik legfontosabb feladatunk.
 
Toleranciára és demokráciára nevelés:
Egymás kölcsönös elfogadása, tiszteletben tartása a közösségi lét alapfeltétele. A diákönkormányzat tagjai ebben járjanak élen.
Problémák esetén alkalmazzák a panaszkezelési szabályzatunkban meghatározott eljárási rendet.
 
Mindennapos testmozgás; a tanári példamutatást is beleértve:
Diákjainknak testnevelés órákon, iskolai sportcsoportokban, érettségi felkészítő foglalkozásokon, a Suli-kupa versenysorozatban és intézményen kívüli programokon van lehetősége mindennapos testmozgásra iskolánkban.
A sportcsoportok indítását tavasszal, új osztályainknál ősszel igényfelmérés előzi meg, így minden tanévben kínálatunk igazodik az aktuális igényekhez.
Tanáraink részt vehetnek a sportcsoportok munkájában, a Suli-Kupa versenyein és a városi futásokon, ahol részvételükkel fokozott eredményességre serkentik diákjainkat.
Jó példát mutatnak a konditeremben egyénileg vagy csoportosan sportoló kollégák az élethosszig tartó önképzés területén is.
 
Intézményi és partneri elégedettségmérés:
Az intézményünkben folyó nevelő-oktató munka eredményességének mérésére, értékelésére, a partneri elégedettségmérő kérdőívek kitöltésekor nyílik lehetőség.
A diákvélemények fontos visszajelzést adnak a tanári munkáról, ezért fontos a reális véleményalkotás.
 
A nemzetiségi népismeret megélése a mindennapokban:
Hagyományőrző gólyatáborunkban új diákjaink ismerkednek nemzetiségi dalainkkal, táncainkkal és hagyományainkkal. (Tanévnyitó műsor, Legyen ön is Svábbogárka!)
Évente filmes pályázat keretében lehetőség van egy-egy nemzetiségi témájú film forgatására. Ebben a munkafolyamatban az alkotók megismerik a választott témához kapcsolódó történelmi hátteret, használati tárgyakat, viseletet és szokásrendszert.
A népismeret megélésére hagyományőrző rendezvényeken, fesztiválokon, bálokon, a magyarországi német néptáncok bemutatásával adódik lehetőség.
A hagyományok ápolása megjelenik Márton napi rendezvényünkben és a Diáknap programjában.
 
Közéleti szereplésre való nevelés:
A DÖK választott vezetői irányíthatják az intézményben folyó DÖK tevékenységeket
Diákközgyűlésünk megfelelő keretet biztosít az éves diák-önkormányzati munka bemutatására, 
a közszereplés gyakorlására.
A rendezvényeken szerzett tapasztalatok fejlesztik tanulóink ismereteit, nemzetiségi kapcsolatrendszerét.
 
A művészeti nevelés erősítése:
A magyarországi német néptáncok mozgásanyaga teret biztosít az egyéni önkifejezésre, a kreativitás megélésére, fejlesztésére az egyszerű elemkapcsolatoktól haladva az önálló produkciókig.
A hagyományőrző rendezvényeken, színjátszó köri produkciókban, osztály fellépéseken lehetőségük van egyéniségük kibontakoztatására.
 
A honlap kétnyelvűsítése:
Feladatunknak tekintjük az iskolai és iskolán kívüli rendezvényekről, fellépésekről, versenyekről beszámolókat, cikkeket honlapunkon közzé tenni német és magyar nyelven egyaránt.
Törekszünk beszámolóinkat a kerületi, nemzetiségi, és a tanulóink lakóhelye szerinti médiában megjelentetni.
 
Környezettudatos magatartás erősítése, különös tekintettel a szelektív hulladékgyűjtésre:
A szelektív hulladékgyűjtés napi gyakorlattá válása minden osztályunk feladata. Az elmúlt év kellemetlen tapasztalatai alapján a hulladékgyűjtést körültekintőbben, a gazdasági, fenntartó szervezettel egyeztetve kell megvalósítani.
 
 
DÖK ÜTEMTERV:
 
Szeptember
 
DÖK alakuló ülés, szervezési feladatok
Felelős: Krausz Éva
Határidő: szeptember 09.
 
DÖK kirándulás, feladatok kiosztása az éves ütemterv alapján
Felelős: Krausz Éva
Határidő: szeptember 20.
 
A DÖK munkacsoportok megszervezése (rádió, honlap)
Felelős: DÖK elnökség, Krausz Éva
Határidő: szeptember 20.
 
Gólyatábor beszámolójának, plakátjának elkészítése
Felelős: 9. NA-NC, NB-ND, 9. A-C, B-D
Határidő: szeptember 09.
 
Osztályok közötti aktivitási verseny meghirdetése
Felelős: Krausz Éva, Suli-rádiósok
Határidő: szeptember 09.
 
Az iskolai sportkörök beindítása
Felelős: sportcsoport vezetők, Suli-rádiósok
Határidő: szeptember 09.
 
Gólyahét-, gólyabál előkészítése
Felelős: 9. A-C, 9. B-D, Suli-rádiósok
Határidő: szeptember 06-30.
 
Nyitott kapuk diáksegítők kiválasztása
Felelős: Krausz Éva
Határidő: szeptember 23.
 
Márton napi bál előkészítése
Felelős: osztályok DÖK képviselői, Krausz Éva, Suli-rádiósok
Határidő: Folyamatos
 
Suli rádiós próba nap
Felelős: osztályok DÖK képviselői, Krausz Éva, Galambos Levente
Határidő: 09. 30.
 
DÖK gyűlések: szeptember 09, 20, 23.
 
Október
 
Az új házirend tanulmányozása, az ezzel kapcsolatos DÖK feladatok megbeszélése
Felelős: DÖK elnökség
Határidő: október 07.
 
Nyitott kapuk rendezvény segítése
Felelős: osztályok képviselői, Krausz Éva
Határidő: október 1, 2.
 
Márton napi bál előkészítése
Felelős: osztályok DÖK képviselői, Krausz Éva, Suli-rádiósok
Határidő: folyamatos
 
Osztályok fotózása
Felelős: osztályok DÖK képviselői, Suli-rádiósok, Kővári Sarolta
Határidő: október 10. szünetekben, előzetes beosztás szerint
 
Gólyahét
Felelős: 9. A-C, B-D, Suli-rádiósok
Határidő: október 14-17.
 
Gólyabál
Felelős: 9. A-C, B-D
Határidő: október 17. 16 óra
 
DÖK gyűlések: október 07. 21.
 
November
 
Márton napi bál előkészítése - lámpás előrajzolás
Felelős: Turcsik Adrienn, Horváth Eszter, Stef Brigitta, Galambos Levente, Lovas Zoltán
Határidő: november első hete
 
Márton napi bál előkészítése – tészta összeállítása
Felelős: Nagyistók Luca, Mészáros Bence, Balogh Rebeka, Proksa Tímea
Határidő: november 6. szerda reggel
 
Márton napi bál előkészítése - sütés a kollégiumban
Felelős: Kovács Kata, Lakó Dorina, Turcsik Adrienn, Török Anna, Tenki Alex, Glancz Gabriella,
               Répási Kordélia, Stef Brigitta, Galambos Levente, Lovas Zoltán
Határidő: november 6. szerda 15 óra
 
Márton napi bál előkészítése - lámpás készítése
Felelős: Réthy Örs, Nagyistók Luca, Mészáros Bence, Stef Brigitta, Galambos Levente
Határidő: november 7. csütörtök 15 óra alagsor
 
Márton napi felvonulás és táncház
Felelős: osztályok DÖK képviselői, Krausz Éva, Juhász Georgina, Majeczki Martin
Határidő: november 11. hétfő
 
Viseletek napja
Felelős: osztályok DÖK képviselői, Suli-rádiósok, Balogh Rebeka, Proksa Tímea, Stef Brigitta, Galambos Levente
Határidő: november 19. kedd
 
Találkozó egykori DNG-s egyetemistákkal
Felelős: osztályok DÖK képviselői, Suli-rádiósok, Krausz Éva, Orbán Zsolt, Lovas Zoltán
Határidő: november 20. szerda
 
Adventi koszorú készítése
Felelős: 26-án Balogh Rebeka, Proksa Tímea, Turcsik Adrienn
27-én Lakó Dorina, Török Anna
28-án Tóth Balázs, Horváth Eszter, Galambos Levente
Határidő: november 26 kedd, 27. szerda, 28. csütörtök 15 óra
 
DÖK Mikulás előkészítése
Felelős: osztályok DÖK képviselői, Suli-rádiósok, Turcsik Adrienn, Török Anna, Stef Brigitta,
               Galambos Levente
Határidő: folyamatos
 
DÖK gyűlések: november 04, 18.
 
December
 
DÖK Mikulás
Felelős: osztályok DÖK képviselői, Lovas Zoltán, Orbán Zsolt, Fekete Rudolf, Balogh Rebeka, 
               Proksa Tímea,
Határidő: december 06. péntek
 
Diákközélet, diákjogok, érdekképviselet
Felelős: DÖK elnökség, Krausz Éva
Határidő: december 02.
 
Tépj egy mosolyt!
Felelős: Balogh Rebeka, Proksa Tímea,
Határidő: december 19. csütörtök
 
Németországi egy éves ösztöndíj kiírásának várható határideje (figyelem felhívása)!
 
DÖK gyűlések: december 02,16.
 
Január
 
DÖK 1. féléves munkájának értékelése
Felelős: osztályok DÖK képviselői, DÖK elnök
Határidő: januári 13.
 
Svábbál vendéglátás előkészítése, feladatok megbeszélése
Felelős: osztályok DÖK képviselői
Határidő: folyamatos
 
Sportok éjszakája rendezvény meghirdetése
Felelős: osztályok DÖK képviselői, Krausz Éva, Tenki Alex, Török Anna, Turcsik Adrienn, 
               Réthy Örs, Börzsey András, Répási Kordélia, Bimbó Nikolett, Együd Luca, Tóth Balázs,
               Nagy Szonja
Határidő: folyamatos
 
Valentin nap előkészítése
Felelős: osztályok DÖK képviselői, Suli-rádiósok, Balogh Rebeka, Proksa Tímea, Stef Brigitta, Galambos Levente
 
Határidő: folyamatos
 
Extrém frizurák napja
Felelős: osztályok DÖK képviselői, Suli-rádiósok, Balogh Rebeka, Proksa Tímea
Határidő: január 22. szerda
 
DÖK gyűlések: január 13, 27.
 
Február
 
DÖK nap előkészítése, DÖK elnök választás előkészítése
Felelős: osztályok DÖK képviselői, Krausz Éva
Határidő: folyamatos
 
Valentin-nap előkészítése
Felelős: osztályok DÖK képviselői, Krausz Éva
Határidő: folyamatos
 
Svábbál vendéglátás megszervezése
Felelős: osztályok DÖK képviselői
Határidő: február 16. 17 óra
 
Valentin nap
Felelős: osztályok DÖK képviselői, Krausz Éva
Határidő: február 14.
 
Goethe-ösztöndíj kiírásának várható határideje (figyelem felhívása)!
 
DÖK gyűlések: február 10, 24.
 
Március
 
Iskolai Diákközgyűlés előkészítése, DÖK beszámoló előkészítése, DÖK nap előkészítése
Felelős: DÖK elnökség, osztályok DÖK képviselői, Krausz Éva,
Határidő: folyamatos.
 
Nyári táborok szervezése
Felelős: Krausz Éva
Határidő: folyamatos
 
Bemutató DSD vizsga
Felelős: osztályok DÖK képviselői, Suli-rádiósok
Határidő: március 17-21.
 
PAD ösztöndíj kiírásának várható határideje (figyelem felhívása)!
 
DÖK gyűlések: március 10, 24.
 
Április
 
DÖK nap előkészítése, Diákközgyűlés előkészítése
Felelős: DÖK elnökség, osztályok DÖK képviselői, Krausz Éva
Határidő: folyamatos
 
Diákközgyűlés, DÖK nap
Felelős: DÖK elnökség, osztályok DÖK képviselői, Krausz Éva
Határidő: április 16. szerda
Gólyatábor előkészítése, tájékoztatók postázása
Felelős: 9.NA-NC, NB-ND osztályfőnökök, Krausz Éva
Határidő: folyamatos
 
Bolond ballagás.
Felelős: 13. A, B, Suli-rádiósok
Határidő: április 29. kedd
 
DÖK gyűlések: április 07, 28.
 
Május
 
Diáknap, diákközgyűlés értékelése, következő tanév elnökségének megválasztása
Felelős: DÖK elnökség, évfolyamok képviselői, Krausz Éva
Határidő: május 19.
 
DÖK kirándulás, éves tevékenységének értékelése. Javaslatok a következő tanévre
Felelős: DÖK elnökség, évfolyamok képviselői, Krausz Éva,
Határidő: május 23.
 
Gólyatábor pályáztatás, tábor előkészítése
Felelős: 9.NA-NC, NB-ND, osztályfőnökök, Krausz Éva
Határidő: folyamatos
 
DÖK gyűlések: május 19, 23.
 
Június
 
Pedagógus napi köszöntés
Felelős: DÖK elnökség, évfolyamok képviselői
Határidő: június 2.
 
Gólyatábori jelentkeztetés, tájékoztatók kiosztása
Felelős: Krausz Éva, 2 önkéntes béka
Határidő: beiratkozás napja
 
DÖK gyűlés: június 02.
 
Augusztus
 
Gólyatábor
Felelős: 9.NA-NC, NB-ND osztályfőnökök, 9. A-C, B-D, osztályfőnökök, Krausz Éva
Határidő: augusztus 25 hétfő-28. csütörtök
 
 
Budapest; 2013. szeptember 8.
 
Krausz Éva
DÖK segítő tanár
 
DÖK munkaterve a 2012/13-as tanévben
2012. október 04. csütörtök, 08:06

Iskolánkban a diákönkormányzat/DÖK/ a DÖK SZMSZ ismeretében a DÖK segítő tanár segítségével tevékenykedik.

Alapfeladata, hogy tagjait megtanítsa:
- az érdekképviseletre, jogaik és kötelességeik figyelembe vételével, azokkal összhangban
- a közéleti feladatok ellátására: maguk döntsenek működésükről, szervezeti kereteikről, vezetőségükről.
- javaslat és véleménynyilvánítási lehetőségről a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
 
A DÖK éves munkatervének összeállításakor figyelembe veszi, és feladatai közé beépíti a tanév kiemelt feladatait, amelyek a következők:
- Demokráciára és toleranciára nevelés,
- Közéletre nevelés;
- Művészeti nevelés;
- Környezettudatos magatartás kialakítása, fejlesztése;
- Iskolai és nemzetiségi hagyományok ápolása;
- Mindennapos testmozgás;
- Versenyek, rendezvények, táborok szervezése, népszerűsítése, részvétel a programokon;
- Az iskola menedzselése, programok közzététele az iskolában, bemutatása honlapunkon.
 
Szeptember
 
DÖK alakuló ülés, tisztújítás, szervezési feladatok
Felelős: Krausz Éva
Határidő: szeptember
 
DÖK kirándulás, javaslatok összegyűjtése az éves ütemtervhez
Felelős: Krausz Éva
Határidő: szeptember 21.
 
Feladatok megbeszélése az ütemterv alapján
Felelős: Krausz Éva
Határidő: szeptember
 
A DÖK média munkacsoport megszervezése, kapcsolat felvétel a támogató tanárral (Bodonyi Attila)
Felelős: DÖK elnökség, Krausz Éva
Határidő: szeptember 07.
 
Gólyatábor beszámolójának, plakátjának elkészítése
Felelős: 9. A, 9.B,10.A, 10. B
Határidő: szeptember 07.
 
Osztályok közötti aktivitási verseny meghirdetése
Felelős: Krausz Éva
Határidő: szeptember 07.
 
Az iskolai sportkörök beindítása
Felelős: sportcsoport vezetők
Határidő: szeptember 10.
 
Gólyahét-, gólyabál előkészítése
Felelős: 10. A, 10. B
Határidő: szeptember 30.
 
Nyitott kapuk diáksegítők kiválasztása
Felelős: Krausz Éva
Határidő: szeptember 22.
 
Márton napi bál előkészítése
Felelős: osztályok DÖK képviselői, Krausz Éva, Juhász Georgina, Majeczki Martin
Határidő: Folyamatos
 
Suli rádiós próba napok
 
DÖK gyűlések: szeptember 11, 21, 25.
 
 
Október
 
Az új házirend tanulmányozása, az ezzel kapcsolatos DÖK feladatok megbeszélése
Felelős: DÖK elnökség
Határidő: októberi DÖK gyűlés
 
Nyitott kapuk rendezvény segítése
Felelős: 9. osztályok képviselői, Krausz Éva
Határidő: október 2-3.
 
Márton napi bál előkészítése, libahajtogatás
Felelős: osztályok DÖK képviselői, Krausz Éva
Határidő: folyamatos
 
Gólyahét, gólyabál
Felelős: 10. A, B
Határidő: október 25. 16 óra
 
Osztályok fotózása
 
DÖK gyűlések: október 09, 30
 
 
November
 
Márton napi bál
Felelős: osztályok DÖK képviselői, Krausz Éva, Juhász Georgina, Majeczki Martin
Határidő: november 08.
 
A Köznevelési Törvény újdonságai
Felelős: DÖK elnökség, Krausz Éva
Határidő: november 20.
 
Adventi koszorúkészítés
Felelős: Krausz Éva, Skultéti Tünde, Turcsik Andrea, Török Anna, Juhász Georgina, Balog Rebeka, Proksa Tímea
Határidő: november 27. 15 óra
 
DÖK Mikulás előkészítése
Felelős: osztályok képviselői, Lovas Zoltán, Balog Rebeka, Proksa Tímea
Határidő: folyamatos
 
Viseletek napja
Felelős: osztályok képviselői, Kalácska Dominika
Határidő: november 13. kedd
 
DÖK gyűlések: november 06, 20
 
 
December
 
DÖK Mikulás
Felelős: osztályok képviselői
Határidő: december 06.
 
Diákközélet, diákjogok, érdekképviselet
Felelős: DÖK elnökség, Krausz Éva
Határidő: december 18.
 
Tépj egy mosolyt!
Felelős: Proksa Tímea, Balogh Rebeka, osztályok DÖK képviselői
Határidő: december 20. csütörtök
 
Németországi egy éves ösztöndíj kiírásának várható határideje – figyelem felhívás!
 
DÖK gyűlések: december 04, 18. 
 
 
Január
 
DÖK 1. félévi munkájának értékelése
Felelős: osztály képviselők, DÖK elnök
Határidő: januári 29.
 
Tiétek a színpad fellépők jelentkeztetése
Felelős: osztályok képviselői, Krausz Éva, Lovas Zoltán, Németh Nelli
Határidő: folyamatos
 
Svábbál vendéglátás előkészítése, feladatok megbeszélése
Felelős: osztályképviselők
Határidő: folyamatos
 
Sportok éjszakája rendezvény meghirdetése
Felelős: osztályképviselők
Határidő: folyamatos
 
Farsangi bál előkészítése
Felelős: osztályképviselők, Krausz Éva, Juhász Georgina, Majeczki Martin, Juhász Vivien, Kelemen Kinga, Gyarmati Zsanett
Határidő: folyamatos
 
Valentin nap előkészítése
Felelős: osztályok képviselői, Krausz Éva, Balog Rebeka, Proksa Tímea, Suli-rádiósok
Határidő: folyamatos
 
Extém frizurák napja
Felelős: osztályképviselők, Proksa Tímea, Balog Rebeka, Németh Nelli
Határidő: január 23. szerda
 
DÖK gyűlések: január 15, 29.
 
 
Február
 
DÖK nap előkészítése, DÖK elnök választás előkészítése
Felelős: osztályképviselők, Krausz Éva
Határidő: folyamatos
 
Valentin nap előkészítése
Felelős: osztályok képviselői, Krausz Éva, Balog Rebeka, Proksa Tímea
Határidő: folyamatos
 
Farsangi bál előkészítése
Felelős: osztályképviselők, Krausz Éva, Juhász Georgina, Majeczki Martin, Juhász Vivien, Kelemen Kinga, Gyarmati Zsanett
Határidő: folyamatos
 
Svábbál vendéglátás megszervezése
Felelős: osztályképviselők
Határidő: február 09.
 
Valentin nap
Felelős: osztályok képviselői, Krausz Éva
Határidő: február 14.
 
Farsangi bál
Felelős: osztályképviselők, Krausz Éva
Határidő: február 28.
 
Goethe ösztöndíj kiírásának várható határideje – figyelem felhívás!
 
DÖK gyűlések: február 12, 26. 
 
 
Március
 
Iskolai Diákközgyűlés előkészítése, DÖK beszámoló előkészítése, DÖK nap előkészítése
Felelős: DÖK elnökség, Osztályok képviselői, Krausz Éva,
Határidő: folyamatos.
 
Nyári táborok szervezése
Felelős: Krausz Éva
Határidő: folyamatos
 
 
Hulladékgyűjtés megszervezése (esetleg önkéntes fiatalok napja)
Felelős: DÖK elnökség, osztályok képviselői, Krausz Éva
Határidő: folyamatos
 
Lányok napja
Felelős: osztályok képviselői
Határidő: március 20. szerda
 
PAD ösztöndíj kiírásának várható határideje – figyelem felhívása!
 
DÖK gyűlések: március 12, 26.
 
 
Április
 
Tiétek a színpad
Felelős: osztályok képviselői
Határidő: folyamatos
 
DÖK nap előkészítése, Diákközgyűlés előkészítése
Felelős: DÖK elnökség, osztályok képviselői, Krausz Éva
Határidő: folyamatos
 
Diákközgyűlés, DÖK nap
Felelős: DÖK elnökség, osztályok képviselői, Krausz Éva
Határidő: április 18.
 
Gólyatábor előkészítése, tájékoztatók postázása
Felelős: 9. A, B ofők, Krausz Éva
Határidő: folyamatos
 
Bolond ballagás.
Felelős: 13. A, B, Suli-rádiósok
Határidő: április 30.
 
Fiúk napja
Felelős: osztályok képviselői
Határidő: április 16. kedd
 
DÖK gyűlések: április 09, 23.
 
 
Május
 
Diáknap, diákközgyűlés értékelése, következő tanév elnökségének megválasztása
Felelős: DÖK elnökség, évfolyamok képviselői, Krausz Éva
Határidő: májusi DÖK gyűlés
 
 
DÖK kirándulás, éves tevékenységének értékelése, Javaslatok a következő tanévre
Felelős: DÖK elnökség, évfolyamok képviselői, Krausz Éva,
Határidő: május 24.
 
Gólyatábor előkészítése
Felelős: 9. A, B, Krausz Éva
Határidő: folyamatos
 
DÖK gyűlések: május 07, 21.
 
 
Június
 
Pedagógus napi köszöntés
Felelős: DÖK elnökség, évfolyamok képviselői
Határidő: június 15.
 
Gólyatábori jelentkeztetés, tájékoztatók kiosztása
Felelős: Krausz Éva
Határidő: beiratkozás napja
DÖK gyűlés: június 04.
 
 
Augusztus
 
Gólyatábor
Felelős: 9. A, B ofők,10.A, B, Krausz Éva
Határidő: augusztus 26-29.
 
 
 
Budapest; 2012. augusztus 27.
 
Krausz Éva
DÖK segítő tanár
 


    
 
Ma 2019. június 20., csütörtök Rafael napja van. Holnap Alajos és Leila napja lesz.

A tanév végéig már csak...

Courtesy of Go Mylo Countdown

felvi

ONLINE

Oldalainkat 284 vendég böngészi